OMFT: Oro MyoFunctionele Therapie:

In ons hele lichaam is het van belang dat onze spieren goed met elkaar samenwerken. Onze bewegingen verlopen dan goed en alle delen van het lichaam blijven in de juiste positie. Dat geldt ook voor onze mond. Bij alle handelingen, die we met onze mond verrichten zoals bijvoorbeeld kauwen, slikken en praten, zijn veel spieren betrokken o.a. kauw– en tongspieren. De tong bestaat alleen uit spieren. Een verkeerd gebruik van deze spieren kan de stand van het gebit (ook na een orthodontische behandeling) beïnvloeden.
Afwijkende mondgewoonten zoals mondademen; afwijkend slikgedrag; tongpersen of een verkeerde tongpositie zijn vaak de oorzaak van een afwijkende tandstand en hebben invloed op de gezichtsontwikkeling van een kind. Indien deze afwijkende mondgewoonten niet of niet tijdig worden gecorrigeerd, is een eventuele orthodontie behandeling vaak omslachtig en kan het resultaat van korte duur zijn.

Wat is myofunctionele therapie?

Myofunctionele therapie is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. De aangezichtsspieren, kauwspieren, en intrinsieke en extrinsieke tongspieren oefenen ieder een functionele kracht uit op het gebit. Als bepaalde spieren of spiergroepen niet goed functioneren, heeft dit vrijwel altijd een direct gevolg voor de vorm van het gebit en/of de kaken. Het doel van myofunctionele therapie is dus het weer in evenwicht brengen van alle mondspieren door middel van oefeningen en het afleren van verkeerde gewoonten, zodat vorm en functie van kaken en elementen weer hersteld kunnen worden.
Met andere woorden: een oorzaak wordt weggenomen, zodat andere therapieën zoals orthodontie, logopedie of een kaakcorrectie later een blijvend resultaat opleveren.
Het is dus van belang dat tandartsen, orthodontisten en logopedisten goed gaan samenwerken om voor de cliënt een zo optimaal mogelijk gebit te creëren met een blijvend resultaat.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Werkwijze
Wanneer een cliënt doorgestuurd wordt zal er eerst een observatie en onderzoek plaatsvinden. Er wordt gekeken naar de mondfuncties, de gebitsstand, de totale lichaamshouding en tevens de afwijkende (mond)gewoonten. De vorm van het gebit wordt middels foto’s vastgelegd zodat we een voor en na beoordeling kunnen doen. Tevens wordt er met de Myoscanner, Payne-techniek en Force-scale metingen verricht om de kracht van de lippen, tong en wangspieren te bepalen. Al deze gegevens worden gerapporteerd en in verslagvorm naar verwijzer, huisarts, orthodontist, tandarts en ouders gestuurd.
Hierna zal de behandeling starten volgens het protocol afwijkend mondgedrag (Helderop/Verlinden. Eerst zal er gewerkt worden aan het afleren van de afwijkende mondgewoonte(n), daarna zal er een correcte slik worden aangeleerd. Wanneer er een correcte slik is aangeleerd zal er worden gewerkt aan het verbeteren van de articulatie. Tijdens elke behandeling zal er gewerkt worden aan het inbouwen van de aangeleerde gewoonte. Hiervoor is het nodig dat een cliënt tijdens de behandelperiode gemotiveerd is en veelvuldig oefent. Er kan tijdens de behandeling besloten worden om een zachte siliconen trainer in te zetten om het proces te versnellen en de effectiviteit van de behandeling te verhogen.

Duur
De behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Een behandeltraject omvat gemiddeld 7-14-wekelijkse sessies. Hierna zal een tweede meting volgen, wanneer deze meting correcte uitslagen toont zullen we de cliënt na drie maanden terugzien voor een herhalingsonderzoek. Op deze manier kijken we of de foutieve gewoonte is afgeleerd en de correcte gewoonte is geautomatiseerd.

Resultaat
Er is met behulp van de myofunctionele therapie al veel resultaat geboekt. In vele gevallen is de stand van het gebit (geheel) verbeterd. In een aantal gevallen kan het zijn dat er niet genoeg verbetering is opgetreden, maar wel de functionele problemen zijn opgelost. Op dat moment wordt er weer doorgestuurd naar de tandarts/orthodontist. Op deze manier is de kans op relaps vele malen kleiner aangezien de oorzaak van de gebitsstand is weggehaald.

Logopedisten zijn erin opgeleid om ‘schadelijk’ spiergebruik af en goede mondgewoonten aan te leren. Na logopedische behandelingen vinden er geen gebitsverschuivingen meer plaats door verkeerd spiergebruik. Logopedie is ook nodig als de mondspieren verkeerd bewegen om het gereguleerde gebit in stand te houden.

tanden progress
tanden fitting