Auditieve Verwerking:

15 effecten van luisteren

Onze oren dienen om te horen. Is dat het?

We zien alleen maar die twee flapjes aan de zijkanten van ons hoofd. Maar voorbij de trommelvliezen is de werking van die oren heel gecompliceerd. Dan gaat het mechanisme van luisteren in werking. Hele kleine orgaantjes met hele grote functies. Ik noem 15 effecten van luisteren op ons functioneren.

 1. CONCENTRATIE
  Eigenlijk weten we wel dat luisteren en concentratie heel sterk aan elkaar gekoppeld zijn. Vaak zeggen we tegen mensen die zich niet kunnen concentreren ‘luister nou eens!’. Bij concentratiestoornissen is het daarom logisch om aan de luisterhouding te werken, niet cognitief maar door de oren te trainen beter gefocust te luisteren
 2. LEERVERMOGEN
  Het leervermogen is afhankelijk van de capaciteiten van de hersenen. Deze worden beïnvloed door factoren als concentratie, alertheid, motivatie. Auditieve stimulatie geeft stimulatie in de hersenen en maakt meer verbindingen tussen de verschillende niveaus in het brein.
 3. VERBALE UITDRUKKING/ SPREKEN
  De manier van luisteren is de maner van spreken. De spraakontwikkeling is afhankelijk van hoe de informatie wat betreft spraak en taal binnenkomt. Dat geldt ook voor volwassenen die zich niet goed verbaal kunnenuitdrukken. Bovendien is het rechteroor de leidinggevende. Wanneer je nooit kan of wil luisteren zal het spreken ook niet goed lukken.
 4. STEM
  De stem en de oren hebben een directe verbinding. Alleen die frequenties welke het oor kan waarnemen kunnen worden gevormd door de stem. Dat heeft puur te maken met de terugkoppeling tussen gehoor en stem. De stem heb je nodig voor spreken en zingen.
 5. STOTTEREN/HAKKELEN
  Wanneer er een probleem is in de timing van het spreken kan stotteren ontstaan. De feedback door middel van terugluisteren van de eigen spraak is dan te snel of te langzaam. Of het ritme klopt niet. Het evenwichtsysteem speelt hier ook een rol in.
 6. HOUDING
  Door het oor, en daarbij het evenwichtsorgaan, te prikkelen met geluidstrillingen wordt de oprichting van het lichaam geprikkeld. Bij mensen met een ingedoken houding door te weinig lichaamsspanning is het trommelvlies vaak niet voldoende aangespannen. Bij een stijve ‘strijkplank’ met heel veel lichaamsspanning zien we juist een te strak trommelvlies.
 7. MOTORIEK
  Net als bij de houding heeft geluid via de oren effect op motoriek. Vooral planning, ritme en gevoelvoor tijd en ruimte spelen een rol.
 8. STEMMING
  De oren hebben een rechtstreekse link met het limbisch systeem in de hersenen. Deze is belangrijk voor emotie en geheugen. We kennen het effect van bepaalde muziek die je in een bepaalde stemming kan brengen.
 9. ENERGIE
  De oren werken als een dynamo voor onze hersenen. Het menselijk oor is zo gemaakt dat het de meeste trilhaartjes heeft voor het opvangen van de hoge frequenties (hoger dan 2000Hz). Deze hele fijne en zeer frequente trillingen geven veel energie door aan de hersenen wat voor helderheid, vitaliteit, creativiteit en openheid zorgt.
 10. GEDRAG
  Het gedrag wordt sterk bepaald door hoe prikkels verwerkt worden. Je kan bijvoorbeeld ‘gek’ worden van bepaalde geluiden of situaties waar veel geluid is vermijden. Dat zijn vaak wel de sociaal gezellige aangelegenheden.
 11. GEHOORPROBLEMEN
  Er is en heel scala van problematiek met horen. Gehoorschade kan niet opgelost worden. Een hoorapparaat biedt uitkomst. Wat wel eens voorkomt is dat mensen met gehoorproblemen veel vermoeidheid en stress kennen door de energie die gestoken wordt in het horen.
 12. VOOR JEZELF OPKOMEN
  Wanneer er balans komt in het verwerken van prikkels komt er meer ruimte voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen.
 13. HOOFDPIJN/MIGRAINE
  Is er sprake van hoofdpijn door spanning of opeenstapeling van prikkels. Dan kan rust via de oren de spanning weg laten vloeien.
 14. SLAPEN EN ETEN
  Het verwerken van geluid heeft een nauwe verbinding met een hoofdzenuw nervus vagus. Deze beïnvloed weer zaken als adem, hartslag, darmen en slapen. Uiteraard heeft de psychische uitbalancering hier ook invloed op.
 15. STRESS
  Het in harmonie brengen van prikkel verwerking verlicht snel stress.