Vertraagde ontwikkeling

Men spreekt van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn spraak en taal duidelijk achter loopt. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder; spreekt in onvolledige, kromme zinnen, is minder goed verstaanbaar en soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt.

Spraak

De meest voorkomende spraakproblemen zijn: Slissen, stotteren, spraakontwikkelingsstoornissen, algemene articulatiestoornissen, verbale dyspraxie, verminderd spraakvermogen na een hersenziekte of hersenbeschadiging, schisis en open & gesloten nasaliteit.