Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging verstoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uit geperst. Daarnaast kunnen er begeleidende symptomen voorkomen.

Parkinson

In het geval van de ziekte van Parkinson onderzoekt de logopedist welke beperkingen er zijn op het gebied van de adem, stem, articulatie (uitspraak), eten en drinken. De resultaten van het onderzoek worden besproken met de patiënt en eventueel familie. In overleg met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld.