Parkinson

In het geval van de ziekte van Parkinson onderzoekt de logopedist welke beperkingen er zijn op het gebied van de adem, stem, articulatie (uitspraak), eten en drinken. De resultaten van het onderzoek worden besproken met de patiënt en eventueel familie. In overleg met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld.

Spraak

De meest voorkomende spraakproblemen zijn: Slissen, stotteren, spraakontwikkelingsstoornissen, algemene articulatiestoornissen, verbale dyspraxie, verminderd spraakvermogen na een hersenziekte of hersenbeschadiging, schisis en open & gesloten nasaliteit.