Ouderdomsdoofheid

Als doofheid ontstaat nadat de spraak- en taalontwikkeling (grotendeels) zijn voltooid, wordt dit ouderdomsdoofheid genoemd. De patiënt heeft dus gewoon leren spreken en de verstaanbaarheid van de spraak is goed; een groot verschil met aangeboren doofheid of doofheid dat op zeer jonge leeftijd optreedt.

Gehoor

Voor de communicatie is het belangrijk dat het gehoor in orde is. Je moet kunnen horen wat een ander zegt, begrijpen wat de ander zegt, kunnen horen wat je zelf zegt, klanken kunnen herkennen en je aandacht kunnen vasthouden.