Rachel Vrolings

Specialisme: OMFT, Stemstoornissen en Dyslexiebehandelaar

Wekelijkse aanwezigheid: Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Bereikbaar: rachel.vrolings@parkstad-logopedie.nl

In 2015 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Zuyd. Tijdens mijn stages heb ik ervaring opgedaan binnen de vrijgevestigde praktijk. Sinds september 2015 werk ik met veel plezier en enthousiasme in de praktijk van Suzannne Cremers.

In de praktijk behandeling ik voornamelijk:

kinderen met spraak- en taalproblemen, taalproblemen als gevolg van meertaligheid, problemen op het gebied van de leesvoorwaarden en lees- en spellingsproblemen en kinderen met syndromen. Tevens behandel ik ook kinderen en jong volwassenen met afwijkend mondgedrag volgens OMFT en cliënten met stemproblemen.

Gevolgde cursussen:

 • Manuele Larynxmanipulatie
 • Logopedie en Tandheelkunde OMFT (Oro-Myofunctionele Therapie)
 • MetaTaal (Metalinguistische Taaltherapie)
 • Executieve functies binnen de Logopedie
 • PROMPT: tactiel-kinesthetische behandeltechniek voor de therapie van spraakstoornissen
 • SMART doelen
 • Logopedie en Meertaligheid
 • Leespraat (syndroom van Down)
 • Dyslexie van A-Z
 • Cursus Auditproof
 • workshop schisis

 

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVLF. Ook volg ik regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie. Verder neem ik deel aan een kwaliteits algemene kring