Cecile Prickartz

Specialisme:All-Round, OMFT en Dyslexiebehandelaar

Wekelijkse aanwezigheid: Maandag, dinsdag en vrijdag.
Bereikbaar: cecile.prickartz@parkstad-logopedie.nl

In juli 2015 heb ik de opleiding Logopedie afgerond aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen. Tijdens mijn stage binnen de vrijgevestigde praktijk en het Speciaal Basisonderwijs heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen van uiteenlopende leeftijden en problematieken. Na mijn opleiding heb ik voornamelijk kinderen met spraak- en taalproblemen, problemen binnen de auditieve en fonologische vaardigheden, lees- en spellingsproblemen behandeld. Daarnaast heb ik ook affiniteit met de doelgroep volwassenen. Ik ben sinds oktober 2017 werkzaam binnen de praktijk van Suzanne Cremers, waar ik mijn enthousiasme en reeds opgedane ervaring zal inzetten.

In de praktijk behandel ik voornamelijk: 

kinderen met spraak- en taalproblemen, taalproblemen als gevolg van meertaligheid, problemen op het gebied van de leesvoorwaarden, lees- en spellingsproblemen. Tevens behandel ik ook kinderen en jong volwassen met afwijkend mondgedrag volgens OMFT.

Gevolgde Cursussen:

  • Communicatieve Taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar
  • Logopedie en Tandheelkunde OMFT (Oro-Myofunctionele Therapie)
  • Dyslexie van A tot Z
  • Executieve functies binnen de logopedie
  • Cursus Auditproof
  • Workshop Schisis

 

Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVLF. Tevens neem ik deel aan een kwaliteits algemene kring. Ook volg ik regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie.