Wie werken in deze praktijk

Suzanne Cremers (praktijkhouder)

Opleiding: Hogeschool Zuyd
Logopedist sinds: 1997
Specialisme: Dyslexiebehandelaar
Wekelijkse aanwezigheid: maandag, woensdag, donderdag

Bereikbaar: suzanne.cremers@parkstad-logopedie.nl

In 1997 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Heerlen. Na mijn afstuderen ben ik tot 2009 werkzaam geweest als schoollogopedist bij een Onderwijsbegeleidingsdienst. Sinds 2007 ben ik werkzaam als vrijgevestigd logopedist in de wijk Molenberg te Heerlen. De praktijk is gevestigd in de Gezondheidsboulevard Medipoint Parkstad. Vanaf 1 januari 2015 is onze praktijk uitgebreid met een nieuwe locatie in de wijk Schaesberg te Landgraaf en sinds 1 januari 2017 hebben wij een behandellocatie voor kinderen met (vermoeden) dyslexie in Vaals.

 

In de praktijk behandel ik voornamelijk kinderen met:

 • Spraak- en taalproblemen
 • Taalproblemen als gevolg van meertaligheid
 • Problemen op het gebied van de leesvoorwaarden, lees- en spellingsproblemen
 • Kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (DBC vergoeding)
 • Behandeling van afwijkend mondgedrag volgens OMFT

Gevolgde Cursussen:

 • NLP toegepast binnen Logopedie
 • Hanen-trainer
 • OMFT-therapeut (Oro-Myofunctionele Therapie)
 • Hodson en Paden, behandelmethode fonologische stoornissen bij kinderen
 • Metaphon, behandelmethode fonologische stoornissen bij kinderen
 • Dysfatische ontwikkeling bij kinderen
 • Dyslexie van A tot Z
 • Dyslexie in het primair onderwijs
 • Connect Vloeiend Lezen en Ralfi, behandelmethode dyslexie
 • Connect Klanken en Letters, behandelmethode dyslexie
 • Connect Woordherkenning, behandelmethode dyslexie
 • Taal in Blokjes, F & L methode, behandelmethode dyslexie en spellingsproblemen
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen
 • Verdiepingscursus spelling, spellingspecialist (KWeC-methodiek)
 • Verdiepingscursus lezen (KWeC-methodiek)
 • Dyslexiebehandelaar in het Voortgezet Onderwijs
 • Executieve functies binnen de Logopedie
 • SMART doelen
 • MetaTaal (Metalinguistische Taaltherapie)
 • Toolkit Begrijpend Lezen
 • Dyslexie en Comorbiditeit
 • Lerend Brein: Jungle Memory (werkgeheugentraining voor verbetering in het leren)
 • Lerend Brein: Acoustic Pioneer (training voor auditieve verwerkingsproblemen)
 • Cursus Auditproof

 

Ik ben geregistreerd dyslexiebehandelaar en ingeschreven bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Verder ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben ik lid van de NVLF. Ik neem deel aan een kwaliteitskring Dyslexie en algemene kwaliteitskringen.

 

Jenne Ploumen

Opleiding: Hogeschool Zuyd
Logopedist sinds: 2010
Specialisme: Preverbale logopedie, behandeling van kinderen met Syndroom van Down en andere syndromen
Wekelijkse aanwezigheid: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Bereikbaar: jenne.ploumen@parkstad-logopedie.nl

In 2010 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Heerlen. Tijdens de stages en na mijn opleiding heb ik ervaring op kunnen doen binnen de vrijgevestigde praktijk en het verpleeghuis. Sinds juni 2012 werk ik met veel plezier in de praktijk van Suzanne Cremers. Binnen de praktijk heb ik mij kunnen specialiseren tot pre verbaal logopedist. Inmiddels werk ik veel samen met kinderartsen en consultatiebureau artsen om baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen te begeleiden

 

In de praktijk behandeling ik voornamelijk:

 • Jonge kinderen met eet- en drinkproblemen
 • Jonge kinderen met syndroom van Down en andere syndromen
 • Ernstige spraak- en taalproblemen
 • Taalproblemen als gevolg van meertaligheid
 • Behandeling van afwijkend mondgedrag volgens OMFT
 • Kinderen met een schisis
 • Begeleiding bij communicatie hulpmiddelen
 • Verder behandel ik ook volwassenen met afasie, dysarthrie en slikproblemen

Gevolgde cursussen:

 • NLP toegepast in de logopedie
 • Taal in Blokjes, F & L methode, behandelmethode dyslexie en spellingsproblemen
 • Dyslexie in het primair onderwijs
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen
 • Peutergebarenmodule Gebarencentrum
 • Basisopleiding en verdiepingsopleiding: Behandeling van eet- en drinkproblematiek bij jonge kinderen/kinderen (prelogopedie)
 • Logopedie en Tandheelkunde OMFT (Oro-Myofunctionele Therapie)
 • Executieve functies binnen de Logopedie
 • SMART doelen
 • Cursus Auditproof

 

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de kwaliteitskring preverbale logopedie. Tevens ben ik lid van de NVLF. Ook volg ik regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie.

Rachel Vrolings

Opleiding: Hogeschool Zuyd
Logopedist sinds:
2015
Specialisme:
OMFT en Stemstoornissen
Wekelijkse aanwezigheid:
maandag, woensdag, vrijdag

Bereikbaar: rachel.vrolings@parkstad-logopedie.nl

In 2015 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Zuyd. Tijdens mijn stages heb ik ervaring opgedaan binnen de vrijgevestigde praktijk. Voorafgaand aan deze studie heb ik de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker Onderwijsassistent gevolgd. Gedurende deze studie heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen van uiteenlopende leeftijden. Sinds september 2015 werk ik met veel plezier en enthousiasme in de praktijk van Suzannne Cremers.

 

In de praktijk behandeling ik voornamelijk kinderen met:

 • Spraak- en taalproblemen
 • Taalproblemen als gevolg van meertaligheid
 • Problemen op het gebied van de leesvoorwaarden en lees- en spellingsproblemen
 • Behandeling van afwijkend mondgedrag volgens OMFT
 • Verder behandel ik de cliënten met stemproblemen

Gevolgde cursussen:

 • Manuele Larynxmanipulatie
 • Logopedie en Tandheelkunde OMFT (Oro-Myofunctionele Therapie)
 • MetaTaal (Metalinguistische Taaltherapie)
 • Executieve functies binnen de Logopedie
 • PROMPT: tactiel-kinesthetische behandeltechniek voor de therapie van spraakstoornissen
 • SMART doelen
 • Logopedie en Meertaligheid
 • Cursus Auditproof

 

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVLF. Ook volg ik regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie.

Maud Penders

Opleiding: Hogeschool Zuyd
Logopedist sinds: 2016
Specialisme:
Dyslexiebehandelaar
Wekelijkse aanwezigheid: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Bereikbaar: maud.penders@parkstad-logopedie.nl

In 2016 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Zuyd. Tijdens mijn stages heb ik ervaring opgedaan binnen de vrijgevestigde praktijk en (speciaal) Basisonderwijs. Gedurende die stages heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen van uiteenlopende leeftijden maar ook in het behandelen van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Sinds juni 2016 werk ik met veel plezier in de praktijk van Suzanne Cremers

 

 

In de praktijk behandeling ik voornamelijk kinderen met:

 • Spraak- en taalproblemen
 • Taalproblemen als gevolg van meertaligheid
 • Problemen op het gebied van de leesvoorwaarden en lees- en spellingsproblemen
 • Kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (DBC vergoeding)

Gevolgde cursussen:

 • Dyslexie van A tot Z
 • Verdiepingscursus Spelling (spellingspecialist)
 • Dyslexie en Comorbiditeit
 • TNL- methode
 • Taal in Blokjes
 • SMART-doelen
 • Cursus Auditproof

 

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVLF. Ook ben ik lid van een dyslexie kwaliteitskring. Ik volg regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie.

Cecile Prickartz

Opleiding: Hogeschool Zuyd
Logopedist sinds: 2015
Specialisme: all-round
Wekelijkse aanwezigheid: maandag, dinsdag, woensddag

Bereikbaar: cecile.prickartz@parkstad-logopedie.nl

In juli 2015 heb ik de opleiding Logopedie afgerond aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen. Tijdens mijn stage binnen de vrijgevestigde praktijk en het Speciaal Basisonderwijs heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen van uiteenlopende leeftijden en problematieken. Na mijn opleiding heb ik voornamelijk kinderen met spraak- en taalproblemen, problemen binnen de auditieve en fonologische vaardigheden, lees- en spellingsproblemen behandeld. Daarnaast heb ik ook affiniteit met de doelgroep volwassenen. Ik ben sinds oktober 2017 werkzaam binnen de praktijk van Suzanne Cremers, waar ik mijn enthousiasme en reeds opgedane ervaring zal inzetten.

 

In de praktijk behandel ik voornamelijk kinderen met:

 • Spraak- en taalproblemen
 • Taalproblemen als gevolg van meertaligheid
 • Problemen op het gebied van de leesvoorwaarden, lees- en spellingsproblemen
 • Behandeling van afwijkend mondgedrag volgens OMFT
 • Verder behandel ik ook volwassenen met afasie, dysarthrie en slikproblemen

Gevolgde Cursussen:

 • Communicatieve Taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar
 • Logopedie en Tandheelkunde OMFT (Oro-Myofunctionele Therapie)
 • Cursus Auditproof

 

Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVLF. Tevens neem ik deel aan een algemene kwaliteitskring. Ook volg ik regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie.