Wie werken in deze praktijk

Suzanne Cremers (praktijkhouder)

Opleiding: Hogeschool Zuyd
Logopedist sinds: 1997
Specialisme: Geregistreerd Dyslexiebehandelaar/Preverbaal logopedist
Wekelijkse aanwezigheid: maandag, woensdag, donderdag

Bereikbaar: suzanne.cremers@parkstad-logopedie.nl

In 1997 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Heerlen. Na mijn afstuderen ben ik tot 2009 werkzaam geweest als schoollogopedist bij een Onderwijsbegeleidingsdienst. Sinds 2007 ben ik werkzaam als vrijgevestigd logopedist in de wijk Molenberg te Heerlen. De praktijk is gevestigd in de Gezondheidsboulevard Medipoint Parkstad. Vanaf 1 januari 2015 is onze praktijk uitgebreid met een nieuwe locatie in de wijk Schaesberg te Landgraaf en sinds 1 januari 2017 hebben wij een behandellocatie voor kinderen met (vermoeden) dyslexie in Vaals.

 

In de praktijk behandel ik voornamelijk kinderen met:

 • Spraak- en taalproblemen
 • Taalproblemen als gevolg van meertaligheid
 • Problemen op het gebied van de leesvoorwaarden, lees- en spellingsproblemen
 • Kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (DBC vergoeding)
 • baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen

Gevolgde Cursussen:

 • NLP toegepast binnen Logopedie
 • Hanen-trainer
 • OMFT-therapeut (Oro-Myofunctionele Therapie)
 • Hodson en Paden, behandelmethode fonologische stoornissen bij kinderen
 • Metaphon, behandelmethode fonologische stoornissen bij kinderen
 • Dysfatische ontwikkeling bij kinderen
 • Dyslexie van A tot Z
 • Dyslexie in het primair onderwijs
 • Connect Vloeiend Lezen en Ralfi, behandelmethode dyslexie
 • Connect Klanken en Letters, behandelmethode dyslexie
 • Connect Woordherkenning, behandelmethode dyslexie
 • Taal in Blokjes, F & L methode, behandelmethode dyslexie en spellingsproblemen
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen
 • Verdiepingscursus spelling, spellingspecialist (KWeC-methodiek)
 • Verdiepingscursus lezen (KWeC-methodiek)
 • Dyslexiebehandelaar in het Voortgezet Onderwijs
 • Executieve functies binnen de Logopedie
 • SMART doelen
 • MetaTaal (Metalinguistische Taaltherapie)
 • Toolkit Begrijpend Lezen
 • Dyslexie en Comorbiditeit
 • Lerend Brein: Jungle Memory (werkgeheugentraining voor verbetering in het leren)
 • Lerend Brein: Acoustic Pioneer (training voor auditieve verwerkingsproblemen)
 • Lerend Brein: S.M.A.R.T. (training voor intellectuele vaardigheden en redeneervermogen)
 • Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen
 • Leespraat (syndroom van Down)
 • Cursus Auditproof

 

Ik ben geregistreerd dyslexiebehandelaar en ingeschreven bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en. Tevens sta ik geregistreerd als preverbaal logopedist. Verder ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben ik lid van de NVLF. Ik neem deel aan een kwaliteitskring Dyslexie en algemene kwaliteitskringen.

Rachel Vrolings

Opleiding: Hogeschool Zuyd
Logopedist sinds:
2015
Specialisme:
OMFT en Stemstoornissen
Wekelijkse aanwezigheid:
maandag, woensdag, vrijdag

Bereikbaar: rachel.vrolings@parkstad-logopedie.nl

In 2015 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Zuyd. Tijdens mijn stages heb ik ervaring opgedaan binnen de vrijgevestigde praktijk. Voorafgaand aan deze studie heb ik de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker Onderwijsassistent gevolgd. Gedurende deze studie heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen van uiteenlopende leeftijden. Sinds september 2015 werk ik met veel plezier en enthousiasme in de praktijk van Suzannne Cremers.

 

In de praktijk behandeling ik voornamelijk kinderen met:

 • Spraak- en taalproblemen
 • Taalproblemen als gevolg van meertaligheid
 • Problemen op het gebied van de leesvoorwaarden en lees- en spellingsproblemen
 • Behandeling van afwijkend mondgedrag volgens OMFT
 • Verder behandel ik de cliënten met stemproblemen
 • Syndroom van Down

Gevolgde cursussen:

 • Manuele Larynxmanipulatie
 • Logopedie en Tandheelkunde OMFT (Oro-Myofunctionele Therapie)
 • MetaTaal (Metalinguistische Taaltherapie)
 • Executieve functies binnen de Logopedie
 • PROMPT: tactiel-kinesthetische behandeltechniek voor de therapie van spraakstoornissen
 • SMART doelen
 • Logopedie en Meertaligheid
 • Leespraat (syndroom van Down)
 • Dyslexie van A-Z
 • Cursus Auditproof

 

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVLF. Ook volg ik regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie. Verder neem ik deel aan een kwaliteitskring OMFT.

Maud Penders

Opleiding: Hogeschool Zuyd
Logopedist sinds: 2016
Specialisme:
Geregistreerd Dyslexiebehandelaar
Wekelijkse aanwezigheid: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Bereikbaar: maud.penders@parkstad-logopedie.nl

In 2016 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Zuyd. Tijdens mijn stages heb ik ervaring opgedaan binnen de vrijgevestigde praktijk en (speciaal) Basisonderwijs. Gedurende die stages heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen van uiteenlopende leeftijden maar ook in het behandelen van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Sinds juni 2016 werk ik met veel plezier in de praktijk van Suzanne Cremers

 

 

In de praktijk behandeling ik voornamelijk kinderen met:

 • Spraak- en taalproblemen
 • Taalproblemen als gevolg van meertaligheid
 • Problemen op het gebied van de leesvoorwaarden en lees- en spellingsproblemen
 • Kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (DBC vergoeding)

Gevolgde cursussen:

 • Dyslexie van A tot Z
 • Verdiepingscursus Spelling (spellingspecialist)
 • Dyslexie en Comorbiditeit
 • TNL- methode
 • Taal in Blokjes, F & L methode, behandelmethode dyslexie en spellingsproblemen
 • Lerend Brein: S.M.A.R.T. (training voor intellectuele vaardigheden en redeneervermogen)
 • Lerend Brein: Acoustic Pioneer (training voor auditieve verwerkingsproblemen)
 • Executieve functies binnen de logopedie
 • SMART-doelen
 • Cursus Auditproof

 

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVLF. Ook ben ik lid van een dyslexie kwaliteitskring. Ik volg regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie. Verder neem ik deel aan een kwaliteitskring dyslexie.

Cecile Prickartz

Opleiding: Hogeschool Zuyd
Logopedist sinds: 2015
Specialisme: all-round
Wekelijkse aanwezigheid: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Bereikbaar: cecile.prickartz@parkstad-logopedie.nl

In juli 2015 heb ik de opleiding Logopedie afgerond aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen. Tijdens mijn stage binnen de vrijgevestigde praktijk en het Speciaal Basisonderwijs heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen van uiteenlopende leeftijden en problematieken. Na mijn opleiding heb ik voornamelijk kinderen met spraak- en taalproblemen, problemen binnen de auditieve en fonologische vaardigheden, lees- en spellingsproblemen behandeld. Daarnaast heb ik ook affiniteit met de doelgroep volwassenen. Ik ben sinds oktober 2017 werkzaam binnen de praktijk van Suzanne Cremers, waar ik mijn enthousiasme en reeds opgedane ervaring zal inzetten.

 

In de praktijk behandel ik voornamelijk kinderen met:

 • Spraak- en taalproblemen
 • Taalproblemen als gevolg van meertaligheid
 • Problemen op het gebied van de leesvoorwaarden, lees- en spellingsproblemen
 • Behandeling van afwijkend mondgedrag volgens OMFT
 • Verder behandel ik ook volwassenen met afasie, dysarthrie en slikproblemen

Gevolgde Cursussen:

 • Communicatieve Taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar
 • Logopedie en Tandheelkunde OMFT (Oro-Myofunctionele Therapie)
 • Dyslexie van A tot Z
 • Executieve functies binnen de logopedie
 • Cursus Auditproof

 

Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVLF. Tevens neem ik deel aan een algemene kwaliteitskring. Ook volg ik regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie.  Verder neem ik deel aan een kwaliteitskring OMFT.

Wie werken in deze praktijk

Debbie van de Vin

Opleiding: Hogeschool Zuyd
Logopedist sinds: 2004
Specialisme: taalontwikkelingsstoornis, eet-en drink problemen en ernstige ontwikkelingsstoornissen
Wekelijkse aanwezigheid: dinsdag, donderdag

Bereikbaar: Debbie.vandevin@parkstad-logopedie.nl

Ik ben in 2004 afgestuurd aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Zuyd. Ik heb in een vrije vestiging en daarna lange tijd op een MKD in Duitsland gewerkt, waar ik me gespecialiseerd heb op kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, eet-en drink problemen en ernstige ontwikkelingsstoornissen (syndroom van Down, ASS, CP, meervoudige complexe handicap). Het aanleren van ondersteunde communicatie/-hulpmiddelen was een vast onderdeel van mijn werk. Daarnaast ben ik systeemtherapeut voor families en paren wat mijn therapeutisch handelen vooral met betrekking tot de samenwerking met ouder/verzorgers dagelijks verrijkt.
Sinds juni 2019 ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan en met veel plezier werkzaam binnen het team van Parkstad (pre) Logopedie

Gevolgde Cursussen:

 • Dysphagiemanagement in der Pädiatrie
 • Orofaziale Therapie und Hilfen beim Essen und Trinken bei Kindern mit schweren Bewegungsstörungen
 • Einführung in das Castillo Morales Konzept
 • Einführung in das Bobathkonzept für Logopäden und Sprachtherapeuten
 • Unterstützte Kommunikation nach ISAAC-Standard
 • Praxisseminar Zweissprachigkeit
 • HOT – ein handlungsorientierter Therpieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungstörungen
 • Praxisseminar Wortschatz
 • Praxisseminar Prosodie
 • Einführungskurs Dysgrammtismus
 • Therapie bei Dysgrammatismus
 • KONTEXTOPTIMIERUNG: Förderung grammatikalischer Fähigkeiten spracherwerbsgestörter Kinder
 • Systemische Familen- und Paartherapie (DGSF)