Logopedie, Prelogopedie & Dyslexie Specialist

Op onze website treft u alle informatie aan over verschillende stoornissen, en de wijze waarop wij die als uw logopedist kunnen behandelen.
Ook vind u hier informatie over hoe deze behandelingen door zorgverzekeraars vergoed worden, en wat u daar voor moet doen.

Doorzoek onze site

Nieuws & Aankondigingen

Afspraak Maken

Meestal behandelen wij bij ons in de praktijk, maar op verzoek komen wij bij een medische indicatie graag naar u toe. U kunt zich aanmelden bij onze praktijk op de pagina aanmelden. En natuurlijk vindt u ook ons adres en ons telefoonnummer onder contact, daar kunt u ons ook via e-mail vragen stellen over afspraken, behandelingen en logopedie. Als laatste wijzen wij u op veelgestelde vragen, waar de kans groot is dat u informatie die u graag zou willen ontvangen aantreft.

Onze specialisaties

Logopedie informatie

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts.

Dyslexie informatie

Door te lezen en te schrijven begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het lezen onmisbaar. Om te lezen moeten wij kijken, gebruiken wij onze ogen, hersenen en motoriek. Om te kunnen lezen moeten wij ook kunnen zien, denken en begrijpen. lezen is dus een ingewikkeld proces.

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.
Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium ( onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. Dat de behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van het gevolg ervan staan buiten kijf.

Binnen onze praktijk werken wij met geregistreerde dyslexiebehandelaars die de behandeling vallend binnen de vergoede zorg van de gemeente mogen uitvoeren. Wij werken als medebehandelaar voor TwoWay Limburg. In Heerlen centrum/Landgraaf/ Kerkrade zijn wij de enige Logopediepraktijk die deze vergoede zorg via de gemeente kunnen uitvoeren.

Prelogopedie informatie

Eet- en drinkstoornissen ontstaan doordat kinderen de spieren die nodig zijn bij het zuigen, afhappen van een lepel, bijten, kauwen en slikken niet onder controle hebben. Een kind kan ook afwijkende voedingsreflexen hebben. Kinderen met eet- en drinkstoornissen verslikken zich regelmatig en/of spugen veel. Het kan ook zijn dat een kind de voeding gaat weigeren. Sommige kinderen krijgen dan sondevoeding.

Prelogopedie richt zich op de behandeling van eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen. Denk hierbij aan:
– problemen bij de borst- of flesvoeding
– problemen bij de overgang naar lepelvoeding
– problemen bij het leren kauwen
– overmatig speekselverlies
– de overgang van sondevoeding naar orale voeding
– voedselweigering
– eet- en drinkproblemen bij specifieke ziektebeelden (syndromen, allergieën, reflux)

Ook bij de behandeling van kinderen met eet- en drinkproblemen is het van belang om naar het hele kind te kijken! Tijdens de behandeling worden de eet- en drinkproblemen multidisciplinair benaderd. Er wordt samengewerkt met de gastro-enteroloog, verpleegkundig specialist, lactatiedeskundige, diëtist, fysiotherapeut en psycholoog. Eet- en drinkproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen worden van alle zijden belicht om samen uw hulpvraag te beantwoorden.

Veelgestelde Vragen

Hoe help ik mijn kind bij het ontwikkelen van spraak?

Als ouder stimuleer je de taalontwikkeling als je het kind rustig laat praten en zelf de tijd neemt om te luisteren en te antwoorden. Luister naar en reageer op wát je kind zegt, niet zo zeer op hóe het kind het zegt. Kromme zinnen hoef je eigenlijk niet echt te verbeteren. Herhaal wat je kind heeft gezegd op de goede manier. Bijvoorbeeld wanneer uw kind zegt: toel, dan zegt u: ja dat is een sssstoel, waarbij u de ontbrekende klank duidelijk laat horen.

Bij wie brengt de logopedist de behandeling in rekening?

Heeft uw logopedist een contract met uw zorgverzekeraar, dan brengt die de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraarin rekening. Heeft hij of zij geen contract met uw zorgverzekeraar dan ontvangt u de rekening. Afhankelijk van uw verzekering komt u wel in aanmerking voor vergoeding van (een deel) van de kosten.

Vanaf 2020 hebben wij met een aantal kleine zorgverzekeringen geen contract meer. De reden dat wij geen contract met deze verzekeraars afsluiten zijn de slechte voorwaarden en de ondermaatse tarieven die zij vergoeden. Het betreft:

  •  Caresq
  • VRZ Inkoop (Zorg en Zekerheid, ENO, ONVZ)
  • iptiQ

De andere zorgverzekeraars bieden geen beter contract aan, echter zijn wij genoodzaakt deze contracten te ondertekenen. Het betreft hier:

  • CZ
  • VGZ
  • ZilverenKruis/Achmea
  • Menzis
  • ASR
  • DSW

Wanneer meld ik mijzelf of kind aan bij uw logopediepraktijk?

Om in contact met een logopedist te komen heeft u een verwijzing van de huisarts of een specialist nodig. De consultatiebureau arts kan niet rechtstreeks verwijzen, dat gaat via de huisarts.
Logopedie wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars en in de nieuwe verzekering zit logopedie voor iedereen in het basispakket.