Wie werken in deze praktijk

Suzanne Cremers

Opleiding: Hogeschool Zuyd
Logopedist sinds: 1997
Specialisme: Dyslexiebehandelaar
Wekelijkse aanwezigheid: maandag, woensdag, donderdag

 

In 1997 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Heerlen. Na mijn afstuderen ben ik tot 2009 werkzaam geweest als schoollogopedist bij een Onderwijsbegeleidingsdienst. Sinds 2007 ben ik werkzaam als vrijgevestigd logopedist in de wijk Molenberg te Heerlen. De praktijk is gevestigd in de Gezondheidsboulevard Medipoint Parkstad. Vanaf 1 januari 2015 is onze praktijk uitgebreid met een nieuwe locatie in de wijk Schaesberg te Landgraaf.

 

 

In de praktijk behandel ik voornamelijk kinderen met:

mini-icon Spraak- en taalproblemen

mini-icon  Taalproblemen als gevolg van meertaligheid

mini-icon  Problemen op het gebied van de leesvoorwaarden, lees- en spellingsproblemen

mini-icon  Kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (DBC vergoeding)

mini-icon  Behandeling van afwijkend mondgedrag volgens OMFT

 

Gevolgde Cursussen:

mini-icon  NLP toegepast binnen Logopedie

mini-icon  Hanen-trainer

mini-icon  OMFT-therapeut (Oro-Myofunctionele Therapie)

mini-icon  Hodson en Paden, behandelmethode fonologische stoornissen bij kinderen

mini-icon  Metaphon, behandelmethode fonologische stoornissen bij kinderen

mini-icon  Dysfatische ontwikkeling bij kinderen

mini-icon  Dyslexie van A tot Z

mini-icon  Dyslexie in het primair onderwijs

mini-icon  Connect Vloeiend Lezen en Ralfi, behandelmethode dyslexie

mini-icon  Connect Klanken en Letters, behandelmethode dyslexie

mini-icon  Connect Woordherkenning, behandelmethode dyslexie

mini-icon  Taal in Blokjes, F & L methode, behandelmethode dyslexie en spellingsproblemen

mini-icon  Zo leer je kinderen lezen en spellen

mini-icon  Verdiepingscursus spelling, spellingspecialist (KWeC-methodiek)

mini-icon  Verdiepingscursus lezen (KWeC-methodiek)

mini-icon  Dyslexiebehandelaar in het Voortgezet Onderwijs

mini-icon  Executieve functies binnen de Logopedie

mini-icon  SMART doelen

mini-icon  Metataal (Metalinguistische Taaltherapie)

mini-icon  Toolkit Begrijpend Lezen

 

Ik ben geregistreerd dyslexiebehandelaar en ingeschreven bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Verder ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben ik lid van de NVLF. Ik neem deel aan een kwaliteitskring Dyslexie en algemene kwaliteitskringen.

 

Jenne Ploumen

Opleiding: Hogeschool Zuyd
Logopedist sinds: 2010
Specialisme: Preverbale logopedie, behandeling van kinderen met Syndroom van Down en andere syndromen
Wekelijkse aanwezigheid: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

 

In 2010 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Heerlen. Tijdens de stages en na mijn opleiding heb ik ervaring op kunnen doen binnen de vrijgevestigde praktijk en het verpleeghuis. Sinds juni 2012 werk ik met veel plezier in de praktijk van Suzanne Cremers. Binnen de praktijk heb ik mij kunnen specialiseren tot pre verbaal logopedist. Inmiddels werk ik veel samen met kinderartsen en consultatiebureau artsen om baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen te begeleiden

 

 

In de praktijk behandeling ik voornamelijk:

mini-icon  Jonge kinderen met eet- en drinkproblemen

mini-icon  Jonge kinderen met syndroom van Down en andere syndromen

mini-icon  Ernstige spraak- en taalproblemen

mini-icon  Taalproblemen als gevolg van meertaligheid

mini-icon  Behandeling van afwijkend mondgedrag volgens OMFT

mini-icon  Kinderen met een schisis

mini-icon  Verder behandel ik ook volwassenen met afasie, dysarthrie en slikproblemen

 

Gevolgde cursussen:

mini-icon  NLP toegepast in de logopedie

mini-icon  Taal in Blokjes, F & L methode, behandelmethode dyslexie en spellingsproblemen

mini-icon  Dyslexie in het primair onderwijs

mini-icon  Zo leer je kinderen lezen en spellen

mini-icon  Peutergebarenmodule Gebarencentrum

mini-icon  Basisopleiding en verdiepingsopleiding: Behandeling van eet- en drinkproblematiek bij jonge kinderen/kinderen (prelogopedie)

mini-icon  Logopedie en Tandheelkunde OMFT (Oro-Myofunctionele Therapie)

mini-icon  Executieve functies binnen de Logopedie

mini-icon  SMART doelen

 

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de kwaliteitskring preverbale logopedie. Tevens ben ik lid van de NVLF. Ook volg ik regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie.

Rachel Vrolings

Opleiding: Hogeschool Zuyd
Logopedist sinds:
2015
Specialisme:
OMFT en Stemstoornissen
Wekelijkse aanwezigheid:
maandag, woensdag, vrijdag

 

In 2015 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Zuyd. Tijdens mijn stages heb ik ervaring opgedaan binnen de vrijgevestigde praktijk. Voorafgaand aan deze studie heb ik de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker Onderwijsassistent gevolgd. Gedurende deze studie heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen van uiteenlopende leeftijden. Sinds september 2015 werk ik met veel plezier en enthousiasme in de praktijk van Suzannne Cremers.

 

 

In de praktijk behandeling ik voornamelijk kinderen met:

mini-icon  Spraak- en taalproblemen

mini-icon  Taalproblemen als gevolg van meertaligheid

mini-icon  Problemen op het gebied van de leesvoorwaarden en lees- en spellingsproblemen

mini-icon  Behandeling van afwijkend mondgedrag volgens OMFT

mini-icon  Verder behandel ik ook volwassenen met afasie, dysarthrie en stemproblemen

 

Gevolgde cursussen:

mini-icon  Manuele Larynxmanipulatie

mini-icon  Logopedie en Tandheelkunde OMFT (Oro-Myofunctionele Therapie)

mini-icon  MetaTaal (Metalinguistische Taaltherapie)

mini-icon  Executieve functies binnen de Logopedie

mini-icon  PROMPT: tactiel-kinesthetische behandeltechniek voor de therapie van spraakstoornissen

mini-icon  SMART doelen

 

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVLF. Ook volg ik regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie.

Maud Penders

Opleiding: Hogeschool Zuyd
Logopedist sinds: 2016
Specialisme:
Dyslexiebehandelaar
Wekelijkse aanwezigheid: dinsdag, donderdag, vrijdag

 

In 2016 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Zuyd. Tijdens mijn stages heb ik ervaring opgedaan binnen de vrijgevestigde praktijk en (speciaal) Basisonderwijs. Gedurende die stages heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen van uiteenlopende leeftijden maar ook in het behandelen van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Sinds juni 2016 werk ik met veel plezier in de praktijk van Suzanne Cremers

 

 

In de praktijk behandeling ik voornamelijk kinderen met:

mini-icon  Spraak- en taalproblemen

mini-icon  Taalproblemen als gevolg van meertaligheid

mini-icon  Problemen op het gebied van de leesvoorwaarden en lees- en spellingsproblemen

mini-icon  Kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (DBC vergoeding)

mini-icon  Behandeling van afwijkend mondgedrag volgens OMFT

 

Gevolgde cursussen:

mini-icon  Certificaat workshop “actief leren bij het jonge kind

mini-icon  Certificaat workshop “loopbaanvoorbereiding, meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, solliciteren en opstarten van een eigen praktijk, Leven Lang Leren en kwaliteitstoets

mini-icon  Certificaat workshop “op weg naar audit-proof”

mini-icon  SMART doelen

mini-icon  Dyslexie van A tot Z

mini-icon  Verdiepingscursus Spelling (spellingspecialist)

mini-icon  TNL- methode

mini-icon  Taal in Blokjes

 

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de NVLF. Ook ben ik lid van een dyslexie kwaliteitskring. Ik volg regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie.