• [24/09] Meertaligheid en logopedie op Drongofestival
  Meertalige kinderen kunnen net als eentalige kinderen een taalontwikkelingsstoornis hebben.
 • [14/09] Jos heeft een TOS in de spotlight
  Jos heeft veel moeite om op woorden te komen. Ook maakt hij erg korte zinnen en is moeilijk verstaanbaar. Jos heeft een TOS (taalontwikkelingsstoornis). Tijdens het DRONGO talenfestival op 25 en 26 september staat TOS centraal bij Auris, Kentalis en de NVLF, die samen deelnemen aan dit evenement.
 • [07/09] Input gevraagd voor thema’s richtlijnontwikkeling
  Overzicht richtlijnonderwerpen.
 • [27/08] Bespaar op de kosten van de NVLF
  Ben je lid van de NVLF en werk je in dienstverband dan kun jij besparen op de kosten van de NVLF.   Het einde van het jaar nadert. Dan is het goed om te weten dat een aanzienlijk deel van de betaalde NVLF-contributie via jouw werkgever verrekend kan worden. Het voordeel voor u als lid van de NVLF is  afhankelijk van de belastingschaal waarin u op basis van uw inkomen valt. Dit kan oplopen tot maximaal 50 procent van de contributie
 • [27/08] Logopedisten hoeven zich niet registeren in Kwaliteitsregister Jeugd
  Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Voor de logopedist is er met de komst van de nieuwe Jeugdwet niet veel veranderd. Wel is er een verschuiving in partijen die kunnen doorverwijzen. Naast de reguliere verwijzers; huisarts, kinder- en jeugdarts en medisch specialist kunnen kinderen nu ook doorverwezen worden door daartoe gemandateerde werknemers van de gemeente.
 • [14/07] Feitencheck door NZa: voldoende logopedie zorg beschikbaar
  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze week het onderzoek gepubliceerd naar de contracteergraad logopedie door de zorgverzekeraars.
 • [07/07] Call for abstracts
  Op vrijdag 13 november 2015 organiseert de NVLF haar jaarcongres in het NBC (Nieuwegein).
 • [02/07] Nieuwe kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici vastgesteld
  Het verenigingsbestuur van de NVLF heeft onlangs de kwaliteitscriteria 2015-2020 van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) vastgesteld. De criteria zijn vanaf heden beschikbaar op de website van de NVLF.
 • [02/07] Logopedie opgenomen in VAAM
  Door de deelname van de NVLF aan het landelijk zorgregistraties eerste lijn bij het Nivel is de logopedie nu opgenomen in de VAAM.
 • [02/07] Resultaten vragenlijst terugloop patiënten
  In 2013 en 2014 hebben we een inventarisatie onder de leden gehouden naar de terugloop van patiënten.