Gespecialiseerd in logopedie, prelogopedie en dyslexie.

Op deze website treft u informatie aan over stoornissen en de wijze waarop wij die als logopedist kunnen behandelen.
Maar ook over de vergoedingen van deze behandelingen door zorgverzekeraars en wat u daar voor moet doen.

Afspraak Maken

Meestal behandelen wij bij ons in de praktijk, maar op verzoek komen wij graag naar u toe.
U kunt zich aanmelden bij onze praktijk op de pagina aanmelden.
En natuurlijk vindt u hier ook ons adres en ons telefoonnummer onder contact,
daar kunt u ons ook via e-mail vragen stellen over afspraken, behandelingen en logopedie. Als laatste wijzen
wij u op veelgestelde vragen, waar de kans groot is dat u informatie die u graag zou willen ontvangen aantreft.

Onze specialisaties

Logopedie

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts.

Dyslexie

Door te lezen en te schrijven begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het lezen onmisbaar. Om te lezen moeten wij kijken, gebruiken wij onze ogen, hersenen en motoriek. Om te kunnen lezen moeten wij ook kunnen zien, denken en begrijpen. lezen is dus een ingewikkeld proces.

Prelogopedie

Eet- en drinkstoornissen ontstaan doordat kinderen de spieren die nodig zijn bij het zuigen, afhappen van een lepel, bijten, kauwen en slikken niet onder controle hebben. Een kind kan ook afwijkende voedingsreflexen hebben. Kinderen met eet- en drinkstoornissen verslikken zich regelmatig en/of spugen veel. Het kan ook zijn dat een kind de voeding gaat weigeren. Sommige kinderen krijgen dan sondevoeding.

Prelogopedie richt zich op de behandeling van eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen. Denk hierbij aan:
– problemen bij de borst- of flesvoeding
– problemen bij de overgang naar lepelvoeding
– problemen bij het leren kauwen
– overmatig speekselverlies
– de overgang van sondevoeding naar orale voeding
– voedselweigering
– eet- en drinkproblemen bij specifieke ziektebeelden (syndromen, allergieën, reflux)

Ook bij de behandeling van kinderen met eet- en drinkproblemen is het van belang om naar het hele kind te kijken! Tijdens de behandeling worden de eet- en drinkproblemen multidisciplinair benaderd. Er wordt samengewerkt met de gastro-enteroloog, verpleegkundig specialist, lactatiedeskundige, diëtist, fysiotherapeut en psycholoog. Eet- en drinkproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen worden van alle zijden belicht om samen uw hulpvraag te beantwoorden.

Veelgestelde Vragen

Wat kan ik doen om mijn kind te helpen bij het ontwikkelen van spraak?

Als ouder stimuleer je de taalontwikkeling als je het kind rustig laat praten en zelf de tijd neemt om te luisteren en te antwoorden. Luister naar en reageer op wát je kind zegt, niet zo zeer op hóe het kind het zegt. Kromme zinnen hoef je eigenlijk niet echt te verbeteren. Herhaal wat je kind heeft gezegd op de goede manier. Bijvoorbeeld wanneer uw kind zegt: toel, dan zegt u: ja dat is een sssstoel, waarbij u de ontbrekende klank duidelijk laat horen.

Bij wie brengt de logopedist de behandeling in rekening?

Heeft uw logopedist een contract met uw zorgverzekeraar, dan brengt die de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraarin rekening. Heeft hij of zij geen contract met uw zorgverzekeraar dan ontvangt u de rekening. Afhankelijk van uw verzekering komt u wel in aanmerking voor vergoeding van (een deel) van de kosten.

In 2016 hebben wij weer bij alle zorgverzekeraars een contract

Wanneer kan ik mijzelf of mijn kind aanmelden bij uw logopediepraktijk?

Om in contact met een logopedist te komen heeft u een verwijzing van de huisarts of een specialist nodig. De consultatiebureau arts kan niet rechtstreeks verwijzen, dat gaat via de huisarts.
Logopedie wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars en in de nieuwe verzekering zit logopedie voor iedereen in het basispakket.